Social Media in juni

Zie hier de foto's van de bijeenkomst, of ga direct naar de samenvatting.

Fotoalbum

Samenvatting

De sociëteitsbijeenkomst van afgelopen maand was weer een groot succes. Met meer dan 50 aanwezigen en een heerlijke zonnetje was het goed toeven op het terras van het sociëteitshuis Green Village. De lezing over wat social media kan betekenen voor onze bedrijven bracht heel wat gesprekken op gang. De discussie ging erover of met deze media wel of niet geld verdiend kan worden. De meningen zijn verdeeld.