Lid worden

Om lid te worden van De Nieuwe moet uw bedrijf in ieder geval voldoen aan drie criteria: gevestigd zijn in Nieuwegein, het bedrijf moet minimaal vijf FTE hebben en hoofdzakelijk business-to-business in Nieuwegein doen. Hiervan wordt in principe niet afgeweken. Als u een aanvraag doet wordt deze door de ledencommissie ook beoordeeld op een aantal zachte criteria. De commissie heeft de beslissende stem bij het aannemen van leden. Bij twijfel wordt uiteraard het bestuur geraadpleegd.

Kleinschalige detailhandel en retailbedrijven behoren niet tot de doelgroep van bedrijvensociëteit De Nieuwe.

Opzeggingen dienen minimaal één maand voor het eind van het kalenderjaar schriftelijk (per mail) ontvangen te zijn door De Nieuwe. De bevestiging van ontvangst door De Nieuwe is het bewijs van opzegging. Het huishoudelijk reglement is ook op te vragen via info@de-nieuwe.nl.

Klik hier voor het AVG Beleid van De Nieuwe (nieuwe versie d.d. 26-2-2020)