Lid worden

Om lid te worden van De Nieuwe moet uw bedrijf in ieder geval voldoen aan drie criteria: het werkgebied moet voornamelijk Nieuwegein zijn, het bedrijf moet minimaal vijf voltijds FTE hebben, en daarnaast hoofdzakelijk business-to-business doen. Hiervan wordt niet afgeweken. Als u een aanvraag doet wordt deze door de ledencommissie ook beoordeeld op een aantal zachte criteria. De commissie heeft de beslissende stem bij het aannemen van leden. Bij twijfel wordt uiteraard het bestuur geraadpleegd. In 2016 zijn er negen leden toegetreden en in 2017 tot en met juli zeven.

Kleinschalige detailhandel en retailbedrijven behoren niet tot de doelgroep van bedrijvensociëteit De Nieuwe.